RUSZYŁA KOLEJNA REKRUTACJA DO GRUP SZKOLENIOWYCH!

Oferujemy szkolenia z obszaru kompetencji miękkich, sprzedaży, obsługi klienta oraz dodatkowe kursy uzupełniające z zakresu ECDL i języka angielskiego.
Zajęcia dostosowujemy do uczestników i oczekiwań tworzących się grup oraz na podstawie sugestii doradcy zawodowego, który pomaga w stworzeniu Indywidualnego Planu Działania. Po zakończeniu etapu szkoleń przychodzi czas na praktyczne wykorzystanie swoich umiejętności podczas 3 miesięcznego płatnego stażu.
Zachęcamy do udziału w rekrutacji – przesłania formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Dokumenty do pobrania” i przesłanie na adres biura projektu.