Rekrutacja

REKRUTACJA TRWA!

Jeśli jesteś osobą w wieku 18-29 lat, mieszkającą na terenie województwa śląskiego, bez pracy – ta oferta jest właśnie DLA CIEBIE!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! NIC NIE TRACISZ, A MOŻESZ ZYSKAĆ STAŁĄ PRACĘ!

Projekt skierowany jest do osób:
-w wieku 18-29 lat,
-zamieszkujących na terenie woj. śląskiego,
-niepracujących (biernych zawodowo i bezrobotnych),
-nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
-które w ostatnich 4 tygodniach nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w maju 2016 r. i prowadzona będzie do marca 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego.

W ramach Projektu oferujemy:
– indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
– szkolenia i kursy zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu,
– 3-miesięczne staże zawodowe,
– pośrednictwo pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
pod numerem tel.: 510 270 171
lub poprzez skrzynkę mailową: rekrutacja@telespecjalisci.elamed.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.