Formy wsparcia

OFERUJEMY STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA PO ICH ZAKOŃCZENIU!

W ramach 3-miesięcznego stażu otrzymasz:
-stypendium stażowe,
-zwrot kosztów dojazdu na staż,
-wsparcie opiekuna stażu,
-badania lekarskie,
-możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego zgodnie z odbytym szkoleniem i Twoimi predyspozycjami zawodowymi.

Przed rozpoczęciem stażu zostaniesz skierowany na spotkanie z doradcą zawodowym, który przygotuje dla Ciebie Indywidualny Plan Działania. Dla chętnych przewidzieliśmy również spotkanie z psychologiem, które ma na celu zniwelowanie stresu i rozgoryczenia uczestnika związanego z brakiem zatrudnienia, trudnej sytuacji finansowej/rodzinnej oraz innych problemów osobistych.

Następnie weźmiesz udział w szkoleniach:

1a. Profesjonalny pracownik call center – 136 godz. szkoleniowych, tematy:
– szkolenie z obsługi klienta (36 godz.), program: etykieta rozmów, utrzymywanie relacji, telemarketing,
– szkolenie z rozwoju kluczowych kompetencji miękkich (48 godz.), program: radzenie sobie ze stresem/trudnym klientem, praca w zespole, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, zarządzanie czasem,
– szkolenie z tematów sprzedażowych (52 godz.), program: negocjacje, techniki sprzedaży, oferty handlowe.

lub

1b. Specjalista ds. sprzedaży – 162 godz. szkoleniowe, tematy:
– szkolenie z obsługi klienta (32 godz.) program: etykieta rozmów, utrzymywanie relacji, telemarketing,
– szkolenie z rozwoju kluczowych kompetencji miękkich (56 godz.) program: radzenie sobie ze stresem/trudnym klientem, praca w zespole, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, zarządzanie czasem,
– szkolenie z tematów sprzedażowych (74 godz.) program: negocjacje, techniki sprzedaży, oferty handlowe.

oraz

2. Zarządzanie bazami CRM
– podstawowe funkcjonalności programów CRM,
– efektywne przeszukiwanie bazy CRM-znajdowanie rekordów i przeglądanie kartoteki,
– tworzenie nowych rekordów-dodawanie klientów (kartoteki),
– edytowanie już istniejących rekordów,
– stosowanie zasad tworzenia zdarzeń i zadań,
– tworzenie listy wysyłkowej,
– tworzenie transakcji powiązanych z produktem/usługą,
– tworzenie i nazywanie grupy w CRM.

Obsługa programu do automatyzacji call center
– wykorzystywanie programu zarówno w trybie ruchu przychodzącego (inbound) jak i wychodzącego (outbound),
– gromadzenie danych podczas rozmowy z klientem i odpowiednie ich zapisywanie,
– zasady wyszukiwania klientów,
– edytowanie rekordów,
– wykonywanie połączeń, przełączanie klienta między liniami,
– korzystanie z kilku kartotek jednocześnie,
– efektywne korzystanie ze skryptów rozmów,
– katalogowanie rekordów,
– korzystanie z funkcjonalności programu w zakresie 3 typów rozmów wychodzących:
a. preview,
b. progressive,
c. predictive
– korzystanie z funkcjonalności programu w zakresie poniższych aktywności:
a. transfer połączenia na inny numer,
b. konsultacja,
c. transfer rekordu do odpowiedniej bazy po konsultacji,
d. przełączanie rozmowy na tryb „hold”
– korzystanie z komunikatora do porozumiewania się z innymi konsultantami i przełożonym,
– rejestrowanie zamówienia

16 godz. szkoleniowych (ilość godzin każdego z tematów dobierana pod kątem grupy call center/sprzedaż).

3. ECDL Profile – śr. 4 moduły (80 godz.) na uczestnika – moduły będą dopasowywane do kwalifikacji uczestników oraz potrzeby danego stanowiska pracy call center/sprzedaż.
– arkusze kalkulacyjne,
– użytkowanie baz danych,
– grafika prezentacyjna,
– współpraca online,
– zarządzanie projektami.

4. Język angielski – 60 godz. szkoleniowych.
Szkolenie skierowane jest do ok. 50% uczestników, u których zdiagnozowano brak podstawowej znajomości języka angielskiego. Tematyka oraz poziom kursu zostanie dostosowany do danej grupy. Ze względu na zintensyfikowanie działań prowadzących do jak najszybszego zatrudnienia zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się w trakcie odbywania stażu.

W ramach szkoleń otrzymasz:
– ubezpieczenie NNW,
– stypendium szkoleniowe,
– materiały szkoleniowe,
– catering,
– możliwość jednorazowego bezpłatnego podejścia do egzaminu certyfikującego przeprowadzanego przez zewnętrzne niezależne podmioty.

W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość zmiany tematyki szkoleń zgodnie z Indywidualnym Planem Działania!

W ramach projektu oferujemy również usługę pośrednictwa pracy. W trakcie spotkań z Pośrednikiem będziesz mógł:
– przygotować wspólnie CV,
– przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych,
– omówić sposób zachowywania się w trakcie spotkania z pracodawcą etc.

Pośrednik będzie również pomagał ustalać warunki odbywania stażu zawodowego z pracodawcami oraz warunki zatrudnienia po jego zakończeniu. Uczestników nie biorących udziału w stażu będzie wspomagać w poszukiwaniu nowych miejsc pracy.